หน้าแรก กระดานข่าว สมัครสมาชิก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
+++ Welcome to http://www.sdhph-br.org/ +++
Login
 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 
Web Link
 
 
Who's Online
 
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2560/02/09 :: กำหนดการประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 ณ สกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลัง(รายละเอียด : JPG , PDF)
 • 2559/12/27 :: ประชุม รพสต.ติดดาว Download


คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ

 • คำสั่ง : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 978/2559  ลงวันที่ 2559/05/19 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา [Download]
 • คำสั่ง : คำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2999/2559  ลงวันที่ 2559/09/30 เรื่อง การมอบอนุมัติในการจ่ายเงินบำรุง [Download]
 • คำสั่ง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29697/2559 ลงวันที่ 2559/10/28 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน [Download]
 • ระเบียบ : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนราชการ 2553 [Download]
 • ระเบียบ : ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนราชการ พ.ศ. 2553 [Download , PPT1, PPT2]
 • ระเบียบ : การออกบัตรประจำตัว อสม. และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักาษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 [Download]  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง Word [Download]

ภารกิจ รพ.สต.


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมชมรม ผอ.รพสต.ประเทศไทย


ประกาศ

สื่อสารจากชมรม ผอ.รพสต.บุรีรัมย์

 • 2559/11/01 : โลโกชมรม ผอ.รพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์ JPG , GIF , AIPSD 
 • 2559/11/01 : สื่อสารสัมพันธ์ ผอ.รพสต.ฉบับที่ 1 [Download]
 • 2559/11/01 : สื่อสารสัมพันธ์ ผอ.รพสต.ฉบับที่ 2 [Download]
 • 2559/12/15 : แบบฟอร์มข้อมูล ผอ.รพ.สต.บุรีรัมย์ [Download]
 • 2559/12/15 : แบบฟอร์มงานวิจัย ผอ.รพ.สต.บุรีรัมย์ [Download]